Buurtschap Moesdijk Weert

ZUIDTRAC… N280 DOOR MOESELPEEL ECHT VAN DE BAAN?             klik op nieuws voor meer informatie

 
  Home        buurtschap        buurtcomitť Moesdijk        Actiewebsite        nieuws        contact        links
 

 

 

 

 

  

 

 


De natuur in buurtschap Moesdijk

De Moeselpeel en Kootspeel staan bekend om hun diversiteit aan planten en dieren, er komen vele soorten voor die op de zogenaamde Rode lijst staan van bedreigde soorten. In het gebied om de pelen is het niet anders, de typische peelnatuur houdt niet op aan de rand van de pelen, maar strekt zich uit over een groot gebied eromheen.

Dankzij een aantal planten- en dierenkenners uit de buurt hebben we een deel van de dieren in kaart gebracht. Hieronder een opsomming van de vogels, amfibieŽn en zoogdieren die gesignaleerd zijn in het gebied tussen rand Kootspeel/Moeselpeel en Gebleekte Steeg / Breijbaan en het gebied Slingersloot (Houtstraatlossing) en de Koekoeksweg.

met dank aan oa. Gijs Cuypers, kwam onderstaande lijst tot stand.
Bronvermelding foto's; Wikipedia

Vogels

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
Blauwborst (Luscinia svecica)
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Boomklevers (Sittidae)
Boomkruiper (Certhia brachydactyla)
Buizerd (Buteo buteo)
Fazant
Fitis (Phylloscopus trochilus)
Fuut (Podiceps cristatus)
Geoorde fuut (Podiceps nigricollis)
Goudhaantje (Regulus regulus)
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
Grauwe gans (Anser anser)
Groene specht (Picus viridis) (afb. 1.)                                          1.
Groenvink
Grote bonte specht (Dendrocopos major)
Grote lijster (Turdus viscivorus)
Grote zilverreiger (Egretta alba) (afb. 2.)                       2.
Havik (Accipiter gentilis)
Heggenmus (Prunella modularis)
Houtsnip (Scolopax rusticola)
Huismus (Passer domesticus)
IJsvogel (Alcedo atthis) (afb. 3.)
Katuil
Kerkuil (Tyto alba)
Kievit (Vanellus vanellus)
Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)
Koekoek (Cuculus canorus)
Koolmees (Parus major)
Kramsvogel (Turdus pilaris)
Kuifmees (Parus cristatus)
Merel (Turdus merula)
Noordvink
Patrijs (Perdix perdix)
Pimpelmees (Parus caeruleus)                                                     3.
Ransuil (Asio otus) (afb. 4.)
Roerdomp (Botaurus stellaris)
Roodborst (Erithacus rubecula)
Smient (Anas penelope)
Sperwer (Accipiter nisus)
Staartmees (Aegithalos caudatus)
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Torenvalk (Falco tinnunculus)
Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus)
Waterhoen (Gallinula chloropus)
Watersnip (Gallinago gallinago)
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
Wintertaling (Anas crecca)
Witgat (Tringa ochropus)
Zomertaling (Anas querquedula)
Zwaan
Zwarte specht (Dryocopus martius)                                            4.


AmfibiŽn


Bruine kikker (Rana temporaria)

Groene kikker (Rana ridibunda)
Kamsalamander (Triturus cristatus) (afb. 5.)               
Pad
Salamander
Vuurbuik pad                                                            5.

Zoogdieren

Noord Amerikaanse eekhoorn
Inlandse rode eekhoorn
Ree
Haas
Konijn
Hermelijn (afb. 6.)           
Bunzing
Spitsmuis
Veldmuis
Woelmuis
Wezel
Nerts                                                                    6.
Hoefijzer vleermuis
Moeras Vleermuis
Egel
Vos (afb. 7.)

 

 

 

                                                                           7.
 

 

© Buurtschap Moesdijk Weert
laatste update: 03-10-2011